ПОТЕНЦИАЛ НА СМАРТ КАРТИТЕ

Картовите чипове съдържащи и памет и микропроцесор могат да бъдат определени като „интелигентни контролери” и са в състояние сигурно да съхраняват, добавят, изтриват, корогорат и обновяват информацията съдържаща се в паметта. По сложните микропроцесорни чипове притежават и допълнителни функции свързани със защитата на информацията от неоторизиран достъп, генерация на цифрови сертификати и криптиране. Някои от чиповете са толкова сложни, че притежават собствена операционна система грижеща се правилното управление на работата на смарт картовия чип.

Контактните смарт карти се поставят в специализирано устройство – картов четец, където метализирани контакти свързват контактната повърхност на картовия чип с управляващата електроника в четеца, комуникиращ с компютъра или управляващото устройство. Този тип карти се използват най-вече в области като мрежова сигурност, електронни разплащания, банкомати, електронно подписване на документи, вендинг машини, приложения за лоялни клиенти, правителствени и граждански системи за идентификация, здравни карти и много други области.

???? Смарт картите са едно голямо предимство за ефективността на всекидневните бизнес транзакции релизирайки гъвкав, сигурен и стандартен начин за обмен с минимална нужда от човешка намеса. Те предлагат възможност за сигурна автентификация, sign-on или enterprise single sign-on към компютри, лаптопи, криптирани данни или ERP системи като SAP и др.

Смарт картите могат да бъдат използвани за идентификация, автентификация и съхраняване на данни.

Картовият чип обикновено се състои от контролен микропроцесор, криптиращ/декриптиращ механизъм, памет само за четене (Read Only Memory) съдържаща операционната система и електрически изтриваема памет за многократно използване (EEPROM).

Днес смарт картите са широко използвани в областта на банковите карти, където успешно се борят с опитите за кражба на пари от чужди сметки, в областта на надеждната автентификация при системи за еднократно включване (Single Sign-On) в големите корпорации и организации, както и са ключов елемент при създаване на системи за достъп базирани на биометрични данни и други многофункционални приложения. За да бъде сигурността наистина на ниво тези карти имат нужда от адекватна печатна персонализация и съответното програмиране още в процеса на издаване.

СМАРТ КАРТОВИ ПРИНТЕРИ И ЕНКОДИНГ

Процедурата на кодиране на смарт карти включва позициониране на картата в енкодера, осъществяване на физически контакт с контактните пластини на картовия чип, след което управлението се предава на външната система отговорна за електрическото персонализиране на картата. Възможни са различни варианти на енкодера в зависимост от вашето конкретно изискване и картите, които трябва да бъдат персонализирани.

Препоръки за принтер:

Magicard Rio Pro и Prima 4 принтерите могат да бъдат доставени с опционален смарт картов енкодер, който да изпълни процедурата по кодиране-проверка докато изображението за печат се зарежда в принтера и се подготвя за печат. Pronto и Enduro+ предлагат смарт картово персонализиране чрез комбинирания енкодер.