Видове магнитни карти

Използват се два вида карти с магнитна ивица: С висока коерцитивност - high coercivity (HiCo) и ниска коерцитивност - low coercivity (LoCo).

Обикновено картите с ниска коерцитивност с светло кафяв цвят, докати картите с висока коерцитивност са тъмно кафяви, почти черни.

Върху една магнитна ивица се намират три писти за запис. Кодирането върху тях може да следва ISO 7811 формата или в специални случаи може да бъде избран потребителски дефиниран формат.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИНТЕР ЕНКОДЕР ЗА МАГНИТНИ КАРТИ

Всички Magicard принтери могат да бъдат доставени с енкодер за магнитни карти.