КАРТИТЕ С HOLOPATCH И HOLOKOTE, УВЕЛИЧАВАТ СИГУРНОСТТА НА
ВАШИТЕ КАРТИ ЛЕСНО И НА НИСКА ЦЕНА

Уникалната технология на Magicard – HoloPatch позволява използване на фолио, тип gold 'super-diffuser', и позволява вашите HoloKote „водни знаци да бъдат ясно видими при всякакъв светлинен интензитет. HoloKote с HoloPatch изглежда като холографско фолио, но струва в пъти по-ефтино. Докато HoloKote може да защитава всички типове карти от подправяне и неправомерно използване, спецификата на изображението „воден знак” изисква задълбочено преглеждане на картата за проверка на нейната валидност.

За постигане на още по-висока сигурност, HoloPatch картите комбинирани със стандартен, Custom HoloKote или Custom HoloKote Flex „воден знак” позволяват проверка на автентичността да бъде извършвана на разтояние 2 и повече метра.

HOLOKOTE И HOLOPATCH МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ С ВСИЧКИ
MAGICARD DIRECT-TO-CARD КАРТОВИ ПРИНТЕРИ

Тези елементи за сигурност могат да бъдат избирани като опция за печат от драйвера на вашият Magicard принтер.