HOLOKOTE

Патентованата технология на Magicard - HoloKote отпечатва графичен “воден знак” върху защитния панел, който се поставя при нормален печат на картата и реализира допълнителна защита срещу подправяне.

Защитната марка се отпечатва във вид на повтарящи се замъглени изображения върху повърхността на картата. Гледана фронтално картата е с гладка повърхност, но при накланяне под ъгъл HoloKote изображенията стават ясно видими с невъоръжено око.

Когато картите са защитени с HoloPatch този воден знак е видим при всякакво осветление.

С принтера Rio Pro можете да отпечатвате HoloKote Flex изображение, по цялата повърхност на картата. Това изображение може да бъде вашето лого или ваш собствен дизайн чрез използване на Custom HoloKote.