MAGICARD CUSTOM HOLOKOTE – САМО ЗА RIO PRO

Custom HoloKote позволява вашата организация да използва собствен персонализиран HoloKote „воден знак” в стандартния процес на отпечатване на карта. Това може да бъде вашето лого или някакъв специален знак по ваш дизайн. Срещу малка еднократна такса можете да заяите вашият собствен Custom HoloKote директно от Magicard. Комплекта за активиране се изготвя единствено и само от Magicard като се съставя пълен запис съхраняван на сигурно място, така че да бъдат избегнати възможни опити за подправяне и измама.

Комплекта за активация на Custom HoloKote се състои от CD съдържащо вашия дизайн и уникална безконтактна RFID карта. Дизайна се зарежда в енергонезависимата памет на принтера чрез вашият компютър, след което трябва да поставите безконтактната карта в специален слот. Картата е свързана със заредения дизайн, така че тази марка да може да бъде възпроизведена само на този принтер при поставена карта. Без RFID картата е невъзможно отпечатване на карти със защитен дизайн.

Ако целаете да видите примерни варианти как би изглеждал вашият дизайн с Custom HoloKote „воден знак”, можете да изпробвате това с Custom HoloKote Preview Tool.

РАЗЛИКИ МЕЖДУ CUSTOM HOLOKOTE И CUSTOM HOLOKOTE FLEX

Custom HoloKote използва фиксирани позиции в мрежа 6x4 позиции повтарящи се по повърхността на вашата карта, докато Custom HoloKote Flex позволява да определите ваш собствен размер и местоположение на „водния знак” по цялата повърхност на картата.

За да поръчате вашия Custom HoloKote или Custom HoloKote Flex ключ за активиране, използвайте нашия online HoloKote продукт за дизайн и преглед на вашия дизайн. За да поръчате по стандартния начин попълнете Custom HoloKote формата и я изпратете на нас – вашият локален Magicard оторизиран партньор.