НАЙ-ВАЖНИТЕ НЕЩА ВЪВ ВСЯКА СИСТЕМА ЗА ID СИГУРНОСТ

Вграждането на опция за кодиране в Magicard принтерите за ID карти позволява сигурен запис на данни и информация в процеса на персонализиране на картите, така че да подсилят елементите за визуална сигурност. При картите с магнитна ивица, данните се записват на магнитната ивица, която обикновено се поставя н гърба на картата. При смарт картите информацията се записва директно в смарт картовия чип или посредством физически контакт или по безконтактен път чрез антената на енкодера и антената на смарт картата. Magicard принтерите поддържат всички видове енкодери.